Tarİhçemİz

Son dönem Türkiye tarihinde 1970-1980 yılları önemli sosyal hareketliliklerin yaşandığı bir dönemdir.O dönemlerde Türk gençliği,çeşitli ideolojik hareketlerin kıskacında fikri bir karmaşa yaşamaktaydı.Türk gençlerini milli ve manevi değerlerine yabancılaştırıp,yozlaşmış bir toplum oluşturmayı amaç edinmiş olan dış kaynaklı ideolojik hareketler,Türk gençliği üzerinde etkisini hissettirmek maksadıyla çeşitli faaliyetlerine hız kazandırarak devam etmekteydi.

  

Bu dönemde;milli ve manevi duyguları hayatlarının temel prensibi olarak kabul etmiş olan bir grup aydın,Türk gençliğinin içinde bulunduğu fikri karmaşayı ortadan kaldırarak,milli ve manevi düşünce ve duygularla donatılarak bunun bir yaşam prensibi olarak kabul edilmesi konusunda Türk Gençlerine önderlik edebilmek amacıyla bir vakıf kurulmasına karar verdiler.Kurulacak olan vakıf,Türk kültürüne hizmet edecek,bu yolda yetişecek başarılı öğrencilere burs verecek,yoksullara yardım dağıtacak ve amacına uygun yayın yapacaktı.Zira o yıllarda en çok ihtiyaç hissedilen de bu hizmetleri verecek bir vakıf teşekkülü idi.

  

1978 yılında Ahmet Arvasi başkanlığında,5 kişilik bir mütevelli heyeti tarafından Türk Gençlik Vakfı kuruldu.Mütevelli heyetinin görev dağılımı şu şekildeydi:

 

Başkan: Ahmet Arvasi

II.Başkan: Ahmet Büyükkarabacak

Sekreter: Gavsettin Koçak

Muhasip: Ali Serçek

Üye: Abdülkadir Sezgin

 

Türk Gençlik Vakfı mütevelli heyeti,vakıf müdürlüğüne Sakin Öner’i getirerek büyük bir hizmet aşkıyla çalışmalarına devam etmiştir.

  

Hayatını Türk kültürüne hizmete adamış olan ve Türk gençlerine eserleriyle çok kıymetli bir kültürel miras bırakmış olan Ahmet Arvasi’nin 1988 yılında vefat etmesiyle birlikte; şairliği ve yazarlığı ön planda olan İsmail Hakkı Yılanoğlu yönetim kuruluna davet edilerek vakıf başkanlığına getirilmiştir.Yılanoğlu ,1988 yılında getirildiği vakıf başkanlığı görevini 1994 yılına kadar devam ettirmiş ve 1994 yılında görevini Ahmet Büyükkarabacak’a devretmiştir.