Amacımız

Türkiye’de eğitim ve öğretim alanında çağdaş ve en ileri seviyede sistem ve metotların uygulanmasını sağlamak ve kolaylaştırmak.

  

Türk Kültürüne hizmete yönelik gerekli maddi ve manevi şartlar ve imkanları sağlamak.

  

Eğitime katkı amacıyla ilk,orta ve yüksek öğrenimdeki öğrencilere burs vermek,ders araç ve gereçlerini sağlamak,öğretim üyeleri,idare memurları ve öğrenciler için yurt açmak.

  

Her dereceden öğretim yapan kuruluşlara maarif hizmetleri ve Türk kültürü konusunda gerekli yardımı sağlamak.

  

İlim tahsil ve ihtisas yapmak üzere yabancı ülkelere öğrenciler göndermek.

  

Türk Kültürüne hizmet gayesi ile çeşitli yarışmalar düzenlemek ve ödüller vermek.

  

Muhtaç ailelere yardım etmek sureti ile yararlı olmaktır.