Hüsn-İ Hat

Türk Gençlik Vakfı’nda verilen kursların en eskilerinden biridir. 1997 yılında S. Zehra Dinçer tarafından verilmeye başlanan dersler halen devam etmektedir.

Yazı öğrenmek için bir hocaya başvurulunca, hocanın, talebesine çalışmasında örnek olmak üzere yazdığı satıra meşk, buna bağlı olarak yazı öğrenmeye meşk almak, öğretmeye de meşk vermek (meşketmek) denir. Haftada bir gün yapılan derslerde de bu yol takip edilmektedir. Yani “usta – çırak” ilişkisi doğrultusunda olmaktadır.

Hoca, ilk derste “RABBİYESSİR” duasını talebenin defterine yazar. Talebe hocanın meşkine bakarak çalışır. Talebenin istidâdına göre zamanla meşkler değişir.

Yazılar, kamış kalem ile is mürekkebi kullanılarak, ilk etapta deftere, daha sonraki safhalarda âharlı kâğıda yazılır. Kamış kalemin açılması farklı olduğu için bıçak benzeri kalem tıraşlarla hoca tarafından açılır. Gönül hazır olunca kalem yazmaya başlar.

Hüsn-i Hat: Zehra Dinçer tarafından Salı günleri saat 10.30 -15.30 arası verilmektedir.