Yazılar
KAMUOYUNA DUYURU

Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin cihanşümûl görevini ifâ ederek bir cihan devleti olma yolunda ilerlemesini engellemek için yaptırılan darbelerin piyonları gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içindedirler. Binaenaleyh darbeler Türkiye Cumhuriyeti Devletinin mahallî ve işlevsiz kalması için yapılan ihanet faaliyetleridir.

Bu yüzden 15 Temmuz 2016 dahil olmak üzere bütün darbeleri, darbecileri ve destekçilerini lanetliyor, Türk Milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin tarihteki asil misyonunu ifâ ederek devlet-i ebed müddet felsefesi içerisinde payidar olacağına olan inancımızı ifade ediyoruz.

İnsanlığın yüz karası olan darbelere darbecilere ve destekleyenlere karşı kahramanca direnen Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine, TBMM üyelerine ve necip ve Büyük Türk Milletine sonsuz saygı minnet ve şükranlarımızı arz eder, aziz şehitlerimiz için Yüce Allah'tan rahmet, gazilere ve yaralılara da hayırlı acil şifalar dileriz.

TÜRK GENÇLİK VAKFI